Rozcestník seriálů ve španělštině - stačí si vybrat!

Tento rozcestník ti popisky usnadní výběr a doporučí ti nástroje, díky kterým se můžeš se seriály i aktivně učit španělsky.

Rozcestník seriálů ve španělštině - stačí si vybrat!

Narazíte na známější názvy, ale i takové, které jste v útrobách Netflixu určitě ještě nevyštrachali. Využijte tento článek jako rozcestník - ke každému z nich najdete pár popisných slov, ať se můžete rychle zorientovat, už si stačí jen vybrat!

Seriály si užijte ve chvílích, kdy na nic jiného už nemáte hlavu, nebo využijte jeden ze zmíněných nástrojů a zkuste je sledovat i s aktivnějším zapojením.

Každý den nové překvapení, které potěší tvoji hispánskou duši. 

Podíváš se s námi do restaurací i ty nejkrásnější pláže. Projdeme si reseñas na ubytování a zmapujeme sociální sítě památek, které tě nesmí minunout. Naučíme tě umění propojování gramatiky, slovní zásoby a kultury.

¡Přihlásit se do výzvy!

Kdyby vám Netflix nějaký z názvů nevyhazoval pod tímto jménem, přepněte si ho do španělštiny.

🔁 Článek budeme průběžně aktualizovat, až zase narazíme na něco skvělého.

Velvet

Moda, amor y drama en Madrid de los años 50. Una historia envolvente de pasiones y secretos en el mundo de la alta costura.

Móda, láska a drama v Madridu 50. let. Příběh plný vášní a tajemství ve světě módy (haute couture).

Las Chicas del Cable

Amor, amistad y la lucha por la igualdad de género en el Madrid de los años 20. Mujeres adelantadas a su tiempo enfrentando retos y prejuicios.

Láska, přátelství a boj za rovnost žen ve 20. letech v Madridu. Ženy, které byly své době napřed, čelící výzvám a předsudkům.

Élite

Adolescentes ricos, fiestas, misterio y crimen en un exclusivo colegio. Intrigas y secretos en un ambiente de lujo y competitividad.

Bohatí puberťáci, večírky, tajemství a zločin na soukromé škole. Pikle a tajemství v prostředí plném luxusu a konkurence.

Valeria

Cuatro amigas en Madrid exploran la vida moderna y sus relaciones, basado en las novelas de Elísabet Benavent. El "Sexo en la Ciudad" a la española.

Čtyři kamarádky v Madridu prozkoumávají moderní život a své vztahy, založeno na románech Elísabet Benavent. Taková španělská verze "Sexu ve městě".

El desorden que dejas

Una profesora enfrenta drama, suspenso y complejas relaciones en Galicia. Un entorno académico que esconde oscuros secretos.

Učitelka, která čelí dramatu, napětí a složitým vztahům v Galicii. Akademické prostředí, které skrývá temná tajemství.

Madres solo hay dos

Dos madres de distintas clases sociales, un intercambio de bebés y la fusión de dos familias en Ciudad de México. Una comedia dramática sobre la maternidad y la familia.

Dvě matky z různých sociálních tříd, výměna dětí a spojení dvou rodin v Mexico City. Dramatická komedie o mateřství a rodině.

Los favoritos de Midas

Un millonario enfrenta chantaje, política y suspenso en Madrid. Un juego peligroso de poder y corrupción.

Miliardář čelí vydírání, politice a napětí v Madridu. Nebezpečná hra o moci a korupci.

El Inocente

Un hombre lucha por dejar atrás su pasado, pero el pasado lo persigue, mezclando crimen y suspenso en una trama intensa.

Muž snažící se zapomenout na svou minulost, ale minulost na něj nezapomíná. Zločin a napětí v intenzivním příběhu.

Todo va a estar bien

Una pareja separada convive por el bien de su hija en Ciudad de México, explorando la vida familiar, relaciones y feminismo en la cotidianidad.

Odloučený pár žije společně kvůli své dceři v Mexico City. Prozkoumávají rodinný život, vztahy a feminismus v každodenním životě.

Las de la última fila

Cinco amigas, una batalla contra el cáncer, un viaje que mezcla drama y comedia. La fuerza de la amistad ante la adversidad.

Pět kamarádek, kde jedna bojuje s rakovinou. Cesta, která míchá drama a komedii. Síla přátelství v tváři nepřízni.

Intimidad

La filtración de un vídeo sexual sacude la vida pública y privada en Bilbao, entre redes sociales, política y escándalo familiar.

Filtrace intimního videa otřese veřejným i soukromým životem v Bilbau. Téma sociálních sítí, politiky a rodinného skandálu.

Smiley

Dos hombres muy diferentes se enamoran en Cataluña, una mezcla de comedia romántica con toques de la cultura y lengua catalana.

Dva velmi rozdílní muži se do sebe zamilují Katalánsku, kombinace romantické komedie s prvky katalánské kultury a jazyka.

💡
Zkusili jste už ke sledování seriálů využít rozšíření Language reactor? Dá se použít v prohlížeči Chrome a umožní vám mít pod sebou české i španělské titulky, nebo třeba kliknout na slovíčko a dozvědět se o něm víc. Určitě na něj mrkněte!

Machos Alfa

Cuatro amigos enfrentan la crisis de los 40 y de la masculinidad, en una comedia dramática que explora sus vidas y desafíos personales.

Čtyři přátelé čelí krizi středního věku a krizi maskulinity v dramatické komedii, která sleduje jejich životy a osobní výzvy.

La cocinera de Castamar

En el siglo XVIII, una cocinera y un duque viven un amor prohibido marcado por la diferencia de clases, en un apasionante drama histórico.

V 18. století se do sebe zamilují kuchařka a vévoda navzdory rozdílům ve společenském postavení, v poutavém historickém dramatu.

El tiempo que te doy

Una profunda historia de amor y desamor, explorando el desarrollo y evolución de una relación en un emotivo drama romántico.

Hluboký příběh lásky a rozchodu, zkoumájící vývoj a evoluci vztahu v emotivním romantickém dramatu.

Todas las pecas del mundo

Un niño se enamora de una niña en la Ciudad de México, viven aventuras de colegio y amistad en una comedia familiar encantadora.

Chlapec se zamiluje do dívky v Mexico City, prožívají školní dobrodružství a přátelství v okouzlující rodinné komedii.

El Club de Cuervos

Una familia mexicana y su equipo de fútbol experimentan luchas de poder y pasión por el deporte, mezclando humor y cultura mexicana.

Mexická rodina a její fotbalový tým zažívají boj o moc a vášeň pro sport, spojuje humor a mexickou kulturu.

El cuerpo en llamas

Inspirada en un crimen real (Rosa Peral), esta serie explora el amor, la traición y la corrupción en la sociedad española actual, con un intenso suspenso.

Inspirovaný skutečným zločinem, tento seriál zkoumá lásku, zradu a korupci v současné španělské společnosti za doprovodu napětí.

El vecino

Basada en un cómic, sigue a un individuo que se convierte en superhéroe, ofreciendo una comedia con toques de acción y aventura.

Založený na komixu sleduje příběh jedince, který se stane superhrdinou, komedie s akčními a dobrodružnými prvky.

La casa de las flores

Una familia de alta sociedad mexicana enfrenta la muerte y secretos familiares en una mezcla de comedia, drama y humor negro, reflejando la cultura mexicana. Tipo telenovela.

Mexická rodina z vyšší společnosti čelí smrti a rodinným tajemstvím v mixu komedie, dramatu a černého humoru, odrážejíc mexickou kulturu. Taková telenovela.

💡
A zkusili jste už někdy Subfilter for Netflix - doplněk do Chrome prohlížeče z české dílny Martina Hassmana, který vám umožní sledovat filmy s titulky. Ale má to jeden háček, v titulcích vždy něco chybí. To vás při sledování vede k pozornosti a soustředění se na jazyk. Užijte si to! Vychutnejte si i krátké úseky s touto prima funkcí a zjistíte, že se budete posouvat rychleji

Sagrada Familia

Una familia oculta un secreto mientras intenta empezar una vida nueva en Madrid, entretejiendo misterio y drama en su cotidianidad.

Rodina skrývající tajemství se snaží začít nový život v Madridu, proplétá se tam tajemství a drama v jejich každodenním životě.

La primera vez

Estudiantes de un colegio en Colombia durante los años 70 experimentan el amor, el cambio y la amistad, marcando la llegada de la primera chica al colegio y capturando la esencia de la época.

Během 70. let studenti na škole v Kolumbii prožívají lásku, změnu a přátelství, spolu s příchodem první dívky do školy. Seriál zachycuje esenci té doby.

Un cuento perfecto

En Madrid, dos personas de mundos opuestos se encuentran, desencadenando una historia de amor y desamor en una comedia romántica basada en las novelas de Elísabet Benavent.

V Madridu se setkávají dva lidé z odlišných světů, z toho vzniká příběh o lásce a rozchodu v romantické komedii založené na románech Elísabet Benavent.

Soy Georgina

Una serie de telerrealidad que sigue la vida de Georgina y el futbolista Cristiano Ronaldo, sumergiéndose en el mundo del lujo y el glamour.

Reality show, která sleduje život Georginy a fotbalisty Cristiana Ronalda, která vám zavede do světa luxusu a glamour.

🍿 ¿Cuál te vas a poner? Tak jaký si zapneš?

Každodenní španělské fráze do kapsy

460 konverzačních frází - Díky těmto frázím budeš moct jít rovnou do akce.

Fráze budeš mít k dispozici k vytisknutí v e-booku či ke konzultaci ve svém tabletu, taky ale k efektivnímu procvičování zdarma v aplikaci Quizlet. Díky tomu je budeš moct mít i v kapse například ve chvíli, až bude fronta na poště nekonečná.

Pořiď si 460 frází a začni španělsky mluvit